Subject

Ruthless windlobby damaging people and animals

Last edit: 12 September
By

Perla Bianco 3

Non financiële stakes for me. I am experience expert

What should be researched?

Nothing is what it seems! Cashflows from windenergy knowingly and willingly dupe and harm local residents and animals 's health. Stop their framing and please look beyond not-independent rapports between them and the government.

Who is affected?

Shareholders Windenergy, Government, So called "Coöperations". Effecting Local Residents with infrasounds, Environment with BPA, Animals.

Why should this story be researched?

Because nothing is what it seems! Climate change is a business model. It is all about the Money in an aggressive way towards residents.

Where does this story take place?

Topical in the Netherlands (The EU, Worldwide).

Do you have a good idea for an article?

Submit a pitch yourself

30 Contributions

Perla Bianco 3

knowledge or experience
Windfall: The Booming Business of Global Warming

Perla Bianco 3

knowledge or experience
Did you know that windenergy warms the atmosphere with 0.6°C? Wind energy isn't about climate change. It's about money.

Perla Bianco 3

knowledge or experience
Low-frequency sound and Infrasound causes Windturbine-Syndrome to thousands of Local Residents. Constantly unrecognized and banned by Governments and Windlobby.

Perla Bianco 3

knowledge or experience
Klimaat is geen doel maar een middel tot miljoenen euro's en macht.
An appeal to all Dutch people:
The wind industry encourages trade in wind parts and is therefore not local or cooperative, but lucrative...
Now, of course, trading in shares is of all times, but the wind industry, with sponsorship from the government, gives people the idea that they are doing well and sustainably. And that they become the proud owners of a wind turbine who then also have names like
Slender Swan, Red Deer.
Of course, the daily yield can be followed in an app and people talk about "their mills"
But these are in our living environment, which makes us sick and do not want money but our (night) rest back.
The government rewards the wind industry extra because it is called cooperative.
What to do if 75% of the Dutch will soon own wind parts?
Then people are more interested in: "what their mill does" than what it does to us as local residents.
These investment structures and related financial flows must become public!
Eigenlijk zou iedereen de documentaire "HeadWind 21" moeten kijken! En daarna op de site windwiki.nl moeten lezen.

Perla Bianco 3

knowledge or experience
Coöperaties zijn niet coöperatief. Misleiding en de leugen regeert. Er wordt grof geld verdiend over de rug van omwonenden. Aandeelhouders wonen grotendeels buiten de industriële omgeving. Onafhankelijke rapporten over effecten van de wind-industrie op de gezondheid worden geweerd. Ook door de overheid. Laagfrequent geluid, infrageluiden worden niet gemeten, er wordt BPA verspreid(Bisfenol A), SF6-gas gelekt. Windturbines zijn niet groen. Check ook de grondstoffen die nodig zijn om ze te bouwen. Ze doden vogels, insecten en vleermuizen. Verjagen zoogdieren en vooral de mensen in de directe omgeving. Hier wordt een miljarden spel gespeeld dat verder gaat dan je kunt bedenken en verstrekkende gevolgen heeft voor mens en natuur. Klimaat is een businessmodel. Een agressief businessmodel. Ook gemeenten worden onder druk gezet.

Jos Sturkenboom 1

knowledge or experience
Overheden en industrie bedienen zich van de beste vaak voor omwonenden onbetaalbare advocaten praktijken. Zij worden niet gehinderd door rechtsbijstand verzekeraars, die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. De rol van de advocatuur en rechtbanken en de Raad van State in het gevecht voor en tegen windmolens is sowieso diepteonderzoek waard en zie ik graag door FTM tegen het licht worden gehouden.
Zie dit artikel;

https://www.ejiltalk.org/why-i-cant-sign-the-world-lawyers-pledge-on-climate-action/


"Advocaten hebben geen uniek inzicht in de noodzaak van ambitieuze klimaatacties".

Veel rechters en advocaten hebben geen wetenschappelijke opleiding genoten en hebben geen verstand van klimaatwetenschap.

Toch worden plannen van windturbines op grote schaal doorgedrukt. Zijn het de overheden of moeten we verder graven?
https://www.wyniasweek.nl/hoe-democratisch-is-de-nederlandse-rechter-eigenlijk/

"We zouden in NL eindelijk eens moeten beginnen openlijk te erkennen dat de rechter soms politiek bedrijft en dat dit in strijd is met ons rechtssysteem.
Dan kan langs democratische weg besloten worden of het systeem zich moet aanpassen aan de rechterlijke macht of dat de RM zich moet aanpassen aan het systeem"

Tip; artikel even helemaal lezen om de context met windturbines te vatten.

Jan Sinke 10

Zou u het probleem kunnen concretiseren? Het aspect dat windenergie (belangen van) lokale mensen en dieren raakt, is m.i. evident. Ik heb het vermoeden dat het onderliggende probleem dat u adresseert is hoe (financiële) belangen inzake het financieren van klimaatverandering niet eerlijk (zouden) zijn georganiseerd.
Ik zie in vele gemeenten projecten ontstaan voor de plaatsing van windturbines. Kennelijk met de bedoeling om nog voor het einde van het jaar zo'n plan te kunnen goedkeuren om gebruik te kunnen maken van de huidige, veel te soepele regels ten aanzien van geluid. En zo ook te profiteren van al die verlokkende subsidies
Alle nieuwe windturbines veroorzaken overlast, de geluidsnormen zijn veel te soepel. De Raad van State heeft in haar Nevele arrest een rem gezet op nieuwe projecten, maar het tegelijkertijd aan de gemeenten overgelaten om eigen soepele regels op te stellen. Zo heeft de RvS de deur opengezet voor onprofessioneel haastwerk dat een heleboel klachten zal opleveren, mede omdat de windturbines steeds groter en luidruchtiger worden.
Vraag aan de RvS: wilt u alstublieft dat achterdeurtje dat u per ongeluk open heeft laten staan alsnog dichtgooien en goed op slot doen.
Dankjewel voor de verduidelijking!
https://www.ftm.nl/artikelen/zeldzame-aardmetalen-energietransitie-china
https://www.telegraaf.nl/nieuws/501227065/listige-lobby-achter-oprukkende-windmolens-niemand-van-die-burgercooperaties-woont-hier
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-aux-eoliennes-sevres/139366

Ondertussen in Frankrijk..
https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-016-0322-y

Clean or dirty energy: evidence of corruption in the renewable energy sector
I am voting for this pitch partly because of the very one-sided coverage of climate change.

Did they deliberately substitute the term global warming for climate change? Climate change they can always throw in, because the climate is always warming and cooling again, in usually long periods of time, as old as the earth is. Even without industry and with very few people on the earth.
That revenue model (for a relatively small group), I wouldn't be surprised. The people (the masses) simply pay that bill.
Studies? Sure.
Recent in Nederland:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/inspectie-burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-geluidsoverlast-windmolens

Joy Re 1

knowledge or experience
Respectfully—I cannot vote for this article, as it lacks a scientific basis and is instead fueled by an opinionated opposition to climate technology. Even when technologies like wind energy require some energy inputs to operate, they are not responsible for the globally-frightening levels of warming we've seen since the Industrial Revolution—that's the oil and gas lobby. I worry that this article pitch is scientifically misleading. Global warming is not a "business"; ask survivors of the record-breaking hurricane pummeling the eastern United States as we speak.

Regardless of vote counts, I would urge Follow the Money editors, in your journalistic integrity, to refrain from circulating energy disinformation.
Met alle respect, het is de windlobby die misleidend te werk gaat tot in de diepste lagen van de overheden. Dat is waarom deze pitch is ontstaan, door burgers die misleid zijn en naarmate zij zich verder verdiepen schokkende feiten ontdekken. Misschien heeft u aandelen in de windhandel en komen uw verdiensten in het geding want ik begrijp niet waarom u deze reactie anders schrijft. Vertrouw er maar op dat er, na deze algemene eerste ronde, veel onafhankelijke onderbouwingen komen. De waarheid zal commotie teweeg brengen want dit is een miljarden industrie die zichzelf op slinkse wijze in het zadel houdt, verspreid en infiltreert tot diep in de kernen van organisaties en overheden.

Perla Bianco 3

knowledge or experience
https://www.climategate.nl/2022/09/nooit-meer-slapen-toenmalig-kabinet-schoof-lawaairapport-windmolens-in-la/

Pieter Van Reeth 1

knowledge or experience
Hello all,

I like to cobtribute to this pitch as an experience expert who used to believe in wind energy as a solution for a better world. I have been listening to sustainable developement goals and i have been supporting this through JCI international.

Next to the above i had set up a retreat center for severely sick children in the Netherlands. Parents and children came for rest and peace (www.onssteentje.be) ... until wind turbines came. In the surrounding most were not informed. No M.E.R or decent research was done to see if the location was appropriate... 4 huge turbines were put next to an official silent area in nature and next to my retreat center for vulnerable people. I learned from this by hard... it became difficult to find rest and provide suport to these parebts. Worst thing... complaints of bad sleep were ignored by initiative takers and commune.

The issue is that after i investigated this further i noticed there was different data on paper than in reality. I heard from neigbours they got money and now regret to have taken it. Owners of farm land getting money for the use of the land but forget the neighbours who cannot sleep. It creates conflicts and disharmony. I cannot sleep more than 4 nights in my center and then sleep elsewhere. This is real and serious since windturbines are being put all over the land as a maze bringing unrest in a world where "rest" is the solution for harmony and inner peace.

I urge governement to think... be honest and embrace integrity. Think human centered and do not fall deeper into a gods syndrome of beleaving wind lobby and their forced solution is changing anything positive. It is a dead end and it will hurt everyone the moment we realise it as a collective.

Good luck!

Pieter Van Reeth