Subject

Who profits from the energy transition?

Last edit: 12 September 2022
By

Perla Bianco 4

Non financiële stakes for me. I am experience expert

What should be researched?

Nothing is what it seems! Cashflows from windenergy knowingly and willingly dupe and harm local residents and animals 's health. Stop their framing and please look beyond not-independent rapports between them and the government.

Who is affected?

Shareholders Windenergy, Government, So called "Coöperations". Effecting Local Residents with infrasounds, Environment with BPA, Animals.

Why should this story be researched?

Because nothing is what it seems! Climate change is a business model. It is all about the Money in an aggressive way towards residents.

Where does this story take place?

Topical in the Netherlands (The EU, Worldwide).

67 Contributions

Redirecting to https://www.ftm.eu/login Redirecting to https://www.ftm.eu/login.
Oudste eerst
Nieuwste eerst

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Windfall: The Booming Business of Global Warming

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Did you know that windenergy warms the atmosphere with 0.6°C? Wind energy isn't about climate change. It's about money.

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Low-frequency sound and Infrasound causes Windturbine-Syndrome to thousands of Local Residents. Constantly unrecognized and banned by Governments and Windlobby.

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Klimaat is geen doel maar een middel tot miljoenen euro's en macht.
An appeal to all Dutch people:
The wind industry encourages trade in wind parts and is therefore not local or cooperative, but lucrative...
Now, of course, trading in shares is of all times, but the wind industry, with sponsorship from the government, gives people the idea that they are doing well and sustainably. And that they become the proud owners of a wind turbine who then also have names like
Slender Swan, Red Deer.
Of course, the daily yield can be followed in an app and people talk about "their mills"
But these are in our living environment, which makes us sick and do not want money but our (night) rest back.
The government rewards the wind industry extra because it is called cooperative.
What to do if 75% of the Dutch will soon own wind parts?
Then people are more interested in: "what their mill does" than what it does to us as local residents.
These investment structures and related financial flows must become public!
Eigenlijk zou iedereen de documentaire "HeadWind 21" moeten kijken! En daarna op de site windwiki.nl moeten lezen.
"Verdriet van de Veenkoloniën". Een schrijnende documentaire. NL.
Roger Moore de Klimaatfilm.

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Coöperaties zijn niet coöperatief. Misleiding en de leugen regeert. Er wordt grof geld verdiend over de rug van omwonenden. Aandeelhouders wonen grotendeels buiten de industriële omgeving. Onafhankelijke rapporten over effecten van de wind-industrie op de gezondheid worden geweerd. Ook door de overheid. Laagfrequent geluid, infrageluiden worden niet gemeten, er wordt BPA verspreid(Bisfenol A), SF6-gas gelekt. Windturbines zijn niet groen. Check ook de grondstoffen die nodig zijn om ze te bouwen. Ze doden vogels, insecten en vleermuizen. Verjagen zoogdieren en vooral de mensen in de directe omgeving. Hier wordt een miljarden spel gespeeld dat verder gaat dan je kunt bedenken en verstrekkende gevolgen heeft voor mens en natuur. Klimaat is een businessmodel. Een agressief businessmodel. Ook gemeenten worden onder druk gezet.

Jos Sturkenboom 1

knowledge or experience
Overheden en industrie bedienen zich van de beste vaak voor omwonenden onbetaalbare advocaten praktijken. Zij worden niet gehinderd door rechtsbijstand verzekeraars, die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. De rol van de advocatuur en rechtbanken en de Raad van State in het gevecht voor en tegen windmolens is sowieso diepteonderzoek waard en zie ik graag door FTM tegen het licht worden gehouden.
Zie dit artikel;

https://www.ejiltalk.org/why-i-cant-sign-the-world-lawyers-pledge-on-climate-action/


"Advocaten hebben geen uniek inzicht in de noodzaak van ambitieuze klimaatacties".

Veel rechters en advocaten hebben geen wetenschappelijke opleiding genoten en hebben geen verstand van klimaatwetenschap.

Toch worden plannen van windturbines op grote schaal doorgedrukt. Zijn het de overheden of moeten we verder graven?
https://www.wyniasweek.nl/hoe-democratisch-is-de-nederlandse-rechter-eigenlijk/

"We zouden in NL eindelijk eens moeten beginnen openlijk te erkennen dat de rechter soms politiek bedrijft en dat dit in strijd is met ons rechtssysteem.
Dan kan langs democratische weg besloten worden of het systeem zich moet aanpassen aan de rechterlijke macht of dat de RM zich moet aanpassen aan het systeem"

Tip; artikel even helemaal lezen om de context met windturbines te vatten.

Jan Sinke 10

Zou u het probleem kunnen concretiseren? Het aspect dat windenergie (belangen van) lokale mensen en dieren raakt, is m.i. evident. Ik heb het vermoeden dat het onderliggende probleem dat u adresseert is hoe (financiële) belangen inzake het financieren van klimaatverandering niet eerlijk (zouden) zijn georganiseerd.
Ik zie in vele gemeenten projecten ontstaan voor de plaatsing van windturbines. Kennelijk met de bedoeling om nog voor het einde van het jaar zo'n plan te kunnen goedkeuren om gebruik te kunnen maken van de huidige, veel te soepele regels ten aanzien van geluid. En zo ook te profiteren van al die verlokkende subsidies
Alle nieuwe windturbines veroorzaken overlast, de geluidsnormen zijn veel te soepel. De Raad van State heeft in haar Nevele arrest een rem gezet op nieuwe projecten, maar het tegelijkertijd aan de gemeenten overgelaten om eigen soepele regels op te stellen. Zo heeft de RvS de deur opengezet voor onprofessioneel haastwerk dat een heleboel klachten zal opleveren, mede omdat de windturbines steeds groter en luidruchtiger worden.
Vraag aan de RvS: wilt u alstublieft dat achterdeurtje dat u per ongeluk open heeft laten staan alsnog dichtgooien en goed op slot doen.
Dankjewel voor de verduidelijking!
https://www.ftm.nl/artikelen/zeldzame-aardmetalen-energietransitie-china
https://www.telegraaf.nl/nieuws/501227065/listige-lobby-achter-oprukkende-windmolens-niemand-van-die-burgercooperaties-woont-hier
Van onze Gemeenten, Provincies, Regeringen via Brussel naar de Parijse afspraken.

Brussel en Parijs gebasseerd op klimaatrapporten. Maar kloppen die rapporten wel??

De rol van het WEF;
Wie trekt er nou écht aan de touwtjes als het over klimaatverandering en de energietransitie gaat en met welk doel?

Wie trekt er aan de touwtjes en ten koste van wie....
De coöperaties maken veel winst en gebruiken omgevingsfondsen als lijmpot!
Gemeenten vergunnen met onvoldoende kennis. De macht van de lobby is vanaf dag 1 te groot. Achteraf handhaven is ingewikkeld. Gemeenten bang voor schadeclaim.
Onderzoek de RES. Wie bepaalt waarom?
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-aux-eoliennes-sevres/139366

Ondertussen in Frankrijk..
https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-016-0322-y

Clean or dirty energy: evidence of corruption in the renewable energy sector
I am voting for this pitch partly because of the very one-sided coverage of climate change.

Did they deliberately substitute the term global warming for climate change? Climate change they can always throw in, because the climate is always warming and cooling again, in usually long periods of time, as old as the earth is. Even without industry and with very few people on the earth.
That revenue model (for a relatively small group), I wouldn't be surprised. The people (the masses) simply pay that bill.
Studies? Sure.
Recent in Nederland:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/inspectie-burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-geluidsoverlast-windmolens

Joy Re 1

knowledge or experience
Respectfully—I cannot vote for this article, as it lacks a scientific basis and is instead fueled by an opinionated opposition to climate technology. Even when technologies like wind energy require some energy inputs to operate, they are not responsible for the globally-frightening levels of warming we've seen since the Industrial Revolution—that's the oil and gas lobby. I worry that this article pitch is scientifically misleading. Global warming is not a "business"; ask survivors of the record-breaking hurricane pummeling the eastern United States as we speak.

Regardless of vote counts, I would urge Follow the Money editors, in your journalistic integrity, to refrain from circulating energy disinformation.
Met alle respect, het is de windlobby die misleidend te werk gaat tot in de diepste lagen van de overheden. Dat is waarom deze pitch is ontstaan, door burgers die misleid zijn en naarmate zij zich verder verdiepen schokkende feiten ontdekken. Misschien heeft u aandelen in de windhandel en komen uw verdiensten in het geding want ik begrijp niet waarom u deze reactie anders schrijft. Vertrouw er maar op dat er, na deze algemene eerste ronde, veel onafhankelijke onderbouwingen komen. De waarheid zal commotie teweeg brengen want dit is een miljarden industrie die zichzelf op slinkse wijze in het zadel houdt, verspreid en infiltreert tot diep in de kernen van organisaties en overheden.

Perla Bianco 4

knowledge or experience
https://www.climategate.nl/2022/09/nooit-meer-slapen-toenmalig-kabinet-schoof-lawaairapport-windmolens-in-la/

Pieter Van Reeth 1

knowledge or experience
Hello all,

I like to cobtribute to this pitch as an experience expert who used to believe in wind energy as a solution for a better world. I have been listening to sustainable developement goals and i have been supporting this through JCI international.

Next to the above i had set up a retreat center for severely sick children in the Netherlands. Parents and children came for rest and peace (www.onssteentje.be) ... until wind turbines came. In the surrounding most were not informed. No M.E.R or decent research was done to see if the location was appropriate... 4 huge turbines were put next to an official silent area in nature and next to my retreat center for vulnerable people. I learned from this by hard... it became difficult to find rest and provide suport to these parebts. Worst thing... complaints of bad sleep were ignored by initiative takers and commune.

The issue is that after i investigated this further i noticed there was different data on paper than in reality. I heard from neigbours they got money and now regret to have taken it. Owners of farm land getting money for the use of the land but forget the neighbours who cannot sleep. It creates conflicts and disharmony. I cannot sleep more than 4 nights in my center and then sleep elsewhere. This is real and serious since windturbines are being put all over the land as a maze bringing unrest in a world where "rest" is the solution for harmony and inner peace.

I urge governement to think... be honest and embrace integrity. Think human centered and do not fall deeper into a gods syndrome of beleaving wind lobby and their forced solution is changing anything positive. It is a dead end and it will hurt everyone the moment we realise it as a collective.

Good luck!

Pieter Van Reeth
https://www.nwea.nl/leden-overzicht/

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Nu onze Minister Klimaatzaken en Energie;

https://www.trilateral.org/people/rob-jetten/
https://www.ftm.nl/artikelen/de-excessieve-winst-van-windpark-fryslan
https://m.doorbraak.be/zo-goedkoop-is-windenergie-133-e-per-mwh-tegenover-kernenergie-met-33-e-per-mwh/

Perla Bianco 4

knowledge or experience
https://blackout-news.de/aktuelles/isoliergas-sf6-in-windkraftanlagen-22-800-mal-schaedlicher-als-co2/

Perla Bianco 4

Mensenrechten worden geschonden om de energietransitie door te drukken. Met name bij windenergie. De Raad van State uitspraak Nevele Arrest juni 2021 wordt in NL door Het Rijk per 1/7/22 exact herschreven in een spoedwet/overbruggingswet (ter bescherming van bestaande parken totdat de nieuwe windturbinebepalingen NRD 2023 uit komen). Aan de klachten van omwonenden wordt hier wederom voorbij gegaan. Hetzelfde gebeurt weer in de voorlopige nieuwe reactienota NRD 2023, waar ondanks adviezen van deskundigen, het voorstel wordt gedaan tot 4x tiphoogte. Dit terwijl adviezen van experts (van minimaal 10x tiphoogte) volledig aan de kant geschoven worden omdat anders nergens meer turbines op land gebouwd zouden kunnen worden!! Hoe zit het met de bescherming van de omwonenden, als adviezen van artsen en deskundigen letterlijk in de wind geslagen worden en het RIVM niet onafhankelijk geadviseerd wordt? ( Zie rapport Dick Bijl waarin hij de onafhankelijkheid RIVM betwist!) (Zie ook recent ZEMBLA artikel. Rapport VROM sinds 2009 achtergehouden!) Regels worden aangepast aan de bouw en het blijven bestaan van parken terwijl mensen hun gezondheid en nachtrust worden geschaadt door infrageluiden die men weigert te meten ( ook https:/ dan nergens meer turbines zouden kunnen draaien) Hoe zit het met de mensenrechten van de gedupeerde omwonenden? Als zelfs (en vooral) de zogenoemde "coöperaties" om mee te beginnen al voorbij gaan aan de informatievoorziening (recht op participatie) van de omwonenden binnen 1500 meter of 10x tiphoogte? De parken worden slinks doorgedrukt en daarna worden de parken beschermd. Niet de omwonenden!
De gemeente heeft vaak ook het nakijken, immers geloven zij de initiatiefnemers vooraf. Follow The Money, kijk hier grondig naar want het gaat al flink mis vanaf de start! Het grote geld regeert en domineert de onschuldige en niet-wetende burger. Dit heeft echt aandacht nodig.
Geschreven vanuit ervaringen Windpark Ospeldijk in Nederweert (Provincie Limburg)
Nog een recent voorbeeld van de financiële belangen ook voor de gemeente;

https://www.gelderlander.nl/utrecht/houten-moet-verder-met-windpark-goyerbrug-ermee-stoppen-leidt-tot-een-miljoenenstrop~a73c62cd/
https://blackout-news.de/aktuelles/isoliergas-sf6-in-windkraftanlagen-22-800-mal-schaedlicher-als-co2/
Televisie Staatszenders propageren renewables.

Talkshows nodigen critici klimaat- en energietransitie niet uit of laten hen niet uitspreken.

Framing met windenergie in reclames op tv.

Journaal belicht klimaat-onderwerpen eenzijdig.

Weerman NL heeft business belangen klimaat.

KNMI propageert rebewables en samenwerking.

Check ook de NWEA en de aangesloten bureaus die "onafhankelijke" metingen zouden verrichten.

De energietransitie wemelt van de belangenverstrengelingen. Politiek betrokkenen bij de vergunningverleningen zijn regelmatig belanghebbenden in de industrie.
Van delving grondstoffen tot dikke winst initiatiefnemers.

Via Kinderarbeid en mensenrechten schending tot miljarden.

Met klimaat als middel worden zakken gevuld met miljarden euro's.

Over de rug van omwonenden wiens mensenrechten ook worden geschonden. Slaap, rust, gezondheid, recht op participatie (dat begint met informatie en mogelijkheden tot verweer tegen deze ongezonde industrie in hun omgeving).

De door (laagfrequente/infra) geluiden uitgeputte burgers bij windparken, met beperkte budgetten die willen opkomen voor hun rechten, moeten vechten tegen topadvocaten met onuitputtelijke bronnen aan geld. De industrie is machtig.

Wim Leenders 1

knowledge or experience
It is of high importance that actual energy transition profitflows will be mapped. As the energy transition is a Green Deal cover up for turning up profitlevels of our government, initiating owners of green energy (e.g. windturbines) and landowners. Under the umbrella of "a better world by being greener", decisions are made undemocratic and no participation of local residents is the modus operandi. The climate change propaganda is doubtfull; it's against fundamental and international human rights to put profit(raise) against environmental health.
De door de windlobby bejubbelde coöperaties zijn voor de omwonenden in de praktijk een ware hel. De zogenaamde lokale investeerders die draagvlak zouden bewijzen wonen er meestal vele km vandaan. De spiegeltjes en kralen die omwonenden "krijgen" veroorzaken vaak dat ze niet eens meer in aanmerking komen voor planschade (om over de gezondheidsschade nog maar te zwijgen) de verwevenheid tussen gemeenten en coöperaties is bizar. Wethouder/raadslid, tevens projectleider turbines/ambtenaren. Te gek voor woorden. Wie beschermt de burger en komt op voor de belangen hiervan? Gemeente geeft gewoon aan dat ze de weg vrij maken voor de coöperatie, maken samen reclame (wie betaald deze?) Brieven van burgers worden door raadslid doorgezonden aan coöperatie (waar hij projectleider is) en het college en burgemeester reageert nergens op bij klacht burger. Goed onderzoek naar veiligheid en gezondheid ontbreekt. Dit is nog maar op lokaal niveau...provinciaal nogal wat vraagstukken met zoekgebieden (vogeltrekroute...met turbines nu) alles zonder dat de volledige kosten (kabels, afbreekkosten van de 1000 betonwagens alleen al voor de funderingen van 3 turbinens) en schade meegenomen word. Hoe komt het dat de gemeente hier zo happig op is om deze binnen (aan de rand van) de gemeente te hebben dat het volledig aan de belangen dan de burger voorbij gaat? De kerntaak van de overheid wotd overgeslagen omdat er veel geld te verdienen is door alle regels en beschering overboord te gooien. Zie maar hoe het zelfs op landelijk doorgedouwd word. Marijn Poels en micael Moore hadden het goed in de smiezen. Ik hoop dat aangetoond kan worden dat (de meeste) coöperaties er alleen zijn voor de winst van zichzelf en dus gewoon tot de bedrijven geteld kan worden. Dus geen extra steuntje in de rug mag krijgen dmv een extra subsidie die voor coöperaties ook nog eens telt. Niet alleen voor wind maar ook voor zon waar ze zich gelijktijdig ook op storten.

Alex Adria

knowledge or experience
Dit is een rapport dat ook aandacht verdient

https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-Factsheet-UTwente-Windturbines-van-Hoof.pdf

Op windwiki staan meer belangrijke documenten over de windindustrie in relatie tot gezondheid. Bijvoorbeeld over LFG, Bisfenol A en het WindturbineSyndroom.

Follow The Money:
Waarom worden deze documenten genegeerd door de overheden?

Perla Bianco 4

knowledge or experience
Bisfenol A en windturbines:

https://www.dwarsliggers.eu/index.php/28-economie/918-wordt-bisfenol-a-de-pfos-van-de-windenergie

Perla Bianco 4

knowledge or experience
roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_F…

Perla Bianco 4

knowledge or experience
https://www.ft.com/content/0e747284-64da-4690-b416-3acabaaf4943

Francy Boes 1

knowledge or experience
https://www.lomborg.com/news/obsessie-klimaataanpak-verstoort-onze-prioriteiten
( Deense klimaatwetenschapper Bjørn Lomborg )
14 april 22 gepubliceerd in DE KWESTIE Telegraaf, enkele citaten hieruit ivm schrijfbeperking)
"De wereld kampt met energie- en voedseltekorten, armoede, ziekten, overbevolking en oorlog, maar de westerse beleidsbepalers zijn gefixeerd op klimaatoplossingen. „Hoe zijn de elites erin geslaagd om de dingen zo verkeerd te doen?”
Wereldleiders eerder dit jaar online bijeen in het World Economic Forum. Lomborg: „Hen werd gevraagd om ’de ernstigste risico’s op wereldschaal in de komende tien jaar’ te noemen. Ze kozen absurd genoeg voor ’mislukte klimaatactie’.”

"Toch zijn grote donoren en ontwikkelingsorganisaties steeds meer gefocust op klimaatoplossingen. Een maand nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, waarschuwde het hoofd van de Verenigde Naties – een organisatie die zich richt op het waarborgen van wereldvrede – in plaats daarvan voor een ’klimaatcatastrofe’.

"Voor rijke landen ondermijnt de beperkte focus op klimaatdoelstellingen de toekomstige welvaart. De wereld geeft al meer dan een half biljoen (500.000.000.000) dollar per jaar uit aan klimaatbeleid, terwijl de uitgaven van de rijke wereldoverheid aan innovatie op gebieden als gezondheidszorg, ruimtevaart, defensie, landbouw en wetenschap de afgelopen decennia als percentage van het bbp zijn gedaald."

"Het is verontrustend dat we ondanks de buitengewone focus er niet eens in slagen om de klimaatverandering zelf op te lossen. Vorig jaar was er de grootste CO₂-uitstoot ooit."
"Het zou overdreven zijn om te zeggen dat, terwijl de echte bedreigingen toenamen, de rijke wereld aan het sleutelen was aan zonnepanelen en plastic rietjes aan het verbieden was. Maar het is slechts een lichte overdrijving. West-Europese leiders hadden het afgelopen decennium moeten besteden aan het diversifiëren van energiebronnen en het uitbreiden van schaliegas, i.p.v. kerncentrales te sluite

Perla Bianco 4

Ook de energietransitie vraagt om onafhankelijke rechters en daar ontbreekt het in Nederland en in de EU aan. Dit vraagt aandacht. Wie beschermt de omwonenden tegen bijv. de schadelijke windparken? En durfven de rechters van de Raad van State ook te kiezen voor de burgers? Hoe onafhankelijk staan de zij in de energietransitie of zijn hun uitspraken politiek gekleurd?

https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2022/10/laten-we-eens-wat-minder-trots-zijn-op-onze-rechtsstaat-905263/

Perla Bianco 4

knowledge or experience
youtu.be/fT-dYQeKs3k

Dit wordt verzwegen..
https://www.wyniasweek.nl/stop-met-hallelujaverhalen-over-hernieuwbare-energie/

"Hallelujaverhalen blijken soms regelrechte ‘greenwashing’. Greenwashing wordt omschreven als ‘het verspreiden van desinformatie door een organisatie teneinde een milieuverantwoordelijk imago te presenteren"
https://www.funds-europe.com/news/glennmont-mn-700-million-renewable-energy-fund
https://www.mariannezwagerman.nl/nuchter-tegengeluid-van-oud-pvda-kamerlid-in-deze-klimaathysterische-mediaweek/

Zie het filmpje